Resultat fra Letohallen 29. desember

Vi gratulerer N UCH DK CH NJV-17 Cream Island’s Lady Alisonmed BIR på Norsk Dobermann Klubbs utstilling på årets siste utstilling 2018.

 

 

 

 

 

Dommer: Donne Lucas

0+1

BIR: N UCH DK CH NJV-17  Cream Island´s Lady Alison

 

TISPER

BT1: N UCH DK CH NJV-17 Cream Island´s Lady Alison

8p. (SE JV-12 SE UCH Necesse´s Arte et Marte – SE V-12 C.I.B NORD UCH DK V-12

NORD V-12 FI UCHCream Island´s Lady Colina)