Utvalget

Arbeidsutvalget for Skotsk hjortehund i Norge er underlagt Norsk Myndeklubb

Utvalgets medlemmer er:

Brit Sørum, leder/kasserer/sekretær
Tel: +47 32 88 70 16
E-post: brisorum@online.no

Ragnhild Raaness, utvalgsmedlem
Tel: +47 63 83 80 07
E-post: ragnhild@raaness.no

Liv Vogt Johansen, utvalgsmedlem
Tel: +47 32 88 45 15, mobil 900 83 225
E-post: livvogt@online.no

Kirsten Walhovd, kontaktperson
Tel: +47 907 44 322
E-post: kw@viken.skog.no

Mona Bidne utvalgsmedlem/web-administrator
tlf: +47 908 51 885
E-post: mona.bidne@gmail.com

Kristin Ellingsen, utvalgsmedlem

Tel. +47 913 27 701

E-post: kristin.snarum@hotmail.com

Lise Bratberg, utvalgsmedlem

E-post: lise@bratberg.com