Hederspris til Liv Vogt Johansen

Liv Vogt Johansen, kennel Troon, ble på Norsk Myndeklubbs 75 års jubileumsutstilling 4. juni tildelt hederspris for mange års positivt avlsarbeid for Skotsk hjortehund. I tillegg ble tidligere leder av Hjortehundutvalget, Brit Sørum, feiret som æresmedlem i Norsk Myndeklubb for sitt mangeårige engasjement i klubben.

Les videre

Velkommen til Open Show 19. juni!

Vi ønsker velkommen til et uformelt Open Show! Dette er samme helg som NKK avholder sin 3-dagers utstilling i Sandefjord. Du har altså mulighet til å delta på NKKs internasjonale utstilling fredag 17.6 (dommer Ludovica Salamo)  og NKKs nordiske Norsk Vinner utstilling 18.6 (dommer Mikael Nilsson) i Sandefjord, og så avslutte helgen med vårt uformelle Open Show i grønne omgivelser søndag 19.6!