Hederspris til Liv Vogt Johansen

Liv Vogt Johansen, kennel Troon, ble på Norsk Myndeklubbs 75 års jubileumsutstilling 4. juni tildelt hederspris for mange års positivt avlsarbeid for Skotsk hjortehund. I tillegg ble tidligere leder av Hjortehundutvalget, Brit Sørum, feiret som æresmedlem i Norsk Myndeklubb for sitt mangeårige engasjement i klubben.

Vi gratulerer Liv og Brit så mye! Bildet viser i tillegg til Liv, også Elsa Storsund, Åge Gjetnes og Eli Gunneng som ble tildelt hederspris for oppdrett av sine respektive mynderaser.