Resultater fra Klubben for gårds- og gjeterhunder 17. april

Vi gratulerer Necesse’s Falke Fortunatus med BIR på utstillingen 17. april!

 

 

 

 

 

Dommer: Juan Naveda Carrero

1+0

BIR Necesse´s Falke Fortunatus

 

HANNER

BH1 Necesse´s Falke Fortunatus.  CK

8p. (SE V-17 SE UCH Lehigh Impresario For Champhurst – SE V-16-17 SE UCH Necesse´s Bene Dictum)